Praktijkinformatie

Openingstijden
Maandag8:00-13:0014:00-17:00
Dinsdag8:00-13:0014:00-17:00
Woensdag8:00-13:0014:00-17:00
Donderdag8:00-13:0014:00-17:00
Vrijdag8:00-13:0014:00-17:00

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 13.00 uur en van 14.00- 17.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur is de praktijk gesloten in verband met lunchpauze.
.

Praktijktijden

08.00 – 11.00 uur: 
Maken van afspraken, aanvragen van visites, herhaalrecepten en herhaalverwijsbrieven, afgeven ochtendurine.
11.30 – 12.00 uur:
Telefonisch spreekuur huisarts.
13.00 – 15.00 uur:
Praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
15.30 – 16.30 uur:
Opvragen van uitslagen en ophalen van verwijsbrieven.

Spreekuren

U dient voor zowel de huisarts, als praktijkondersteuner en de praktijkassisente altijd een afspraak te maken.

Spreekuur huisartsen

Spreekuur drs. Broere:

Even weken: Maandag, dinsdag en vrijdag.

Oneven weken: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Spreekuur drs. Göritz:

Even weken: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Oneven weken: Maandag, dinsdag en donderdag.

 

Spreekuur waarnemend huisarts, drs. Erkens-Hulshof:

Even weken: Woensdag

Oneven weken: Woensdag

 

Spreekuur huisarts in opleiding, drs. Westerveld:

Even weken: Maandag, woensdag en donderdag

Oneven weken: Maandag, woensdag en donderdag

Telefonisch spreekuur huisarts

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 043-3062744, keuze 3 kiezen.
Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 11.30 uur en 12.00 uur. De huisarts belt u terug wanneer u zich hebt opgegeven hiervoor.

Uitslagen

Bel voor uitslagen tussen 15.30 en 16.30 uur.

Wratten & Hypertensie spreekuur

Wrattenspreekuur
In onze praktijk is er 2x per 4 weken op dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.30 uur een wrattenspreekuur.
U dient ook hiervoor een afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u bij de assistente terecht.
.
Hypertensiespreekuur

Als u in aanmerking komt voor dit spreekuur wordt u door de assistente opgeroepen.

Bloeddruk meten Huisarts Vaals

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
.
Spoedlijn
Alleen tijdens de praktijkuren is  uitsluitend voor spoedgevallen de spoedlijn beschikbaar: 043-3062744 kies 1.
Mocht door onvoorziene omstandigheden de spoedlijn geblokkeerd zijn, bel dan 112.
.
Spoed buiten kantooruren

Voor de diensten buiten kantooruren nemen wij deel aan de gezamenlijke dienstregeling van alle huisartsen in Oostelijk Zuid Limburg. De avond-, nacht en weekenddienst gelden op maandag t/m vrijdag van ‘s avonds: 17.00 uur tot ‘s morgens 08.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag en nacht.
De dienst wordt gedaan vanuit de Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg, welke is gelegen op het spoedplein van Zuyderland Medisch Centrum ( Voormalig Atrium MC) Adres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen, de huisartsenpost kan alleen bezocht worden na telefonische aanmelding en is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen.
Telefoonnummer: 045-577 88 44.

Verwijzingen

Herhaal-verwijsbrief specialist
Een herhaal-verwijsbrief voor een specialist waarbij u onder behandeling bent, kunt u bij de assistente aanvragen voor 11.00 uur, zij zal deze in overleg met de huisarts herhalen. De verwijzingen die voor 11.00 uur aangevraagd worden, kunnen in de regel na 15.00 uur afgehaald worden. Het is echter ook mogelijk dat uw huisarts u vraagt om op het spreekuur te komen.
Het is niet mogelijk om telefonisch, via de receptenlijn of via de assistente een verwijsbrief aan te vragen voor een specialist waarbij u nog nooit bent geweest (of langer dan éen jaar niet bij deze specialist bent geweest). Dit geldt ook bij een nieuw medisch probleem. Hiervoor moet u eerst een afspraak op het spreekuur bij de huisarts maken om te bekijken of de verwijzing daadwerkelijk noodzakelijk is.
.
Huisartsen verwijzen niet meer achteraf

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven.

Verwijzen huisarts Vaals Limburg
Moeder kind bellen met dokter

Keuze-menu telefoon

U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 043-3062744.
.
Daarna volgt een keuzemenu, indien u géén keuze maakt, wordt u automatisch met de praktijkassistente doorverbonden.

 • Spoedgevallen: 043-3062744 kies 1
 • Herhaalrecepten: 043-3062744 kies 2 (24 uur per dag)
 • Praktijklijn: 043-3062744 kies 3
 • Praktijkinformatie: 043-3062744 kies 5 (24 uur per dag)

Gedragsregels binnen huisartsenpraktijk de Kopertoren

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten.
.
De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:
.
 • Wij helpen u zo snel mogelijk
 • Spoedgevallen hebben voorrang, daarvoor vragen wij uw begrip
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte gebracht worden en kan er een gesprek volgen
 • Aanwijzingen van medewerkers van de praktijk dienen opgevolgd te worden
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels, wordt de politie gewaarschuwd en zal er een gesprek plaatsvinden tussen de wijkagent, huisarts en betrokkene, om afspraken te maken voor de toekomst
 • Voor strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan
tarieven
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 40,00.

Translate »
Call Now Button